AKADEMIJA MEDICINSKIH
ZNANOSTI HRVATSKE
 
Adr: Praška 2/III
  10000 Zagreb
  Hrvatska
 
Tel: +385 01 46 40 586
Tel: +385 01 48 28 662
Fax:
+385 01 48 28 038
 
Mail:
Web:
 
Radno vrijeme Ureda AMZH
utorak: 10.00 - 14.00
srijeda: 10.00 - 14.00
četvrtak: 10.00 - 14.00
 
 

SURADNI ČLANOVI AKADEMIJE


 

Za člana Akademije Medicinskih znanosti može biti izabran znanstvenik iz područja medicinskih i srodnih biomedicinskih znanosti, istaknuti liječnik kao i drugi znanstvenik koji svojim djelovanjem doprinosi razvoju medicine u Republici Hrvatskoj,
a ispunjava uvjete iz članka 9. Statuta Akademije Medicinskih Znanosti Hrvatske.

Članovi Akademije mogu biti redoviti, suradni, dopisni, počasni, podupirući i članovi u miru.
Akademija može imati 300 redovitih, 50 suradnih i 30 dopisnih članova.

Ukupni broj članova Akademije s pravom glasa je 320, a sveukupan broj može biti do 414 članova. Redoviti i suradni članovi su hrvatski državljani sa stalnim boravištem u republici Hrvatskoj i čine izborno tijelo Akademije.

Dopisni članovi su znanstvenici hrvatski državljani ili strani državljani sa stalnim boravištem izvan Republike Hrvatske. Akademija ima i počasno članstvo, koje se dodjeljuje prema uvjetima utvrđenim u članku 11. Statuta Akademije.

Podupirući članovi su fizičke odnosno pravne osobe sa stalnim boravištem ili sjedištem u republici Hrvatskoj ili u inozemstvu. Članovi u miru su oni koji nisu u mogućnosti aktivno sudjelovati u radu Akademije.

 

 

STRUKTURA ČLANSTVA U AKADEMIJI MEDICINSKIH ZNANOSTI HRVATSKE

 

REDOVITI ČLANOVI / 245
SENAT / 36
SURADNI ČLANOVI / 48

DOPISNI ČLANOVI - STRANI DRŽAVLJANI / 17
POČASNI ČLANOVI - DOMAĆI / 5
POČASNI ČLANOVI - STRANI DRŽAVLJANI / 44
PODUPIRUĆI ČLANOVI - 2
UKUPNO / 397

09.03.2017.


 

REDOVITI ČLANOVI

SURADNI ČLANOVI

POČASNI ČLANOVI DOMAĆI

POČASNI ČLANOVI STRANI

DOPISNI ČLANOVI STRANI

 SURADNI ČLANOVI, AKADEMIJE MEDICINSKIH ZNANOSTI HRVATSKE

Ahel Vladimir, prof.dr.sc.
osobna stranica
Alajbeg Iva, prof.dr.sc.  
Alegro Antun, prof.dr.sc.
Arslanagić Erika, dr.med.
osobna stranica
Bačić Antun, prof.dr.sc.
osobna stranica
Banek Ljerka, prof.dr.sc.
osobna stranica
Begić Dražen, prof.dr.sc.
Bućan Kajo, prof.dr.sc.  
Buntak Kobler Dunja, prof.dr.sc.
osobna stranica
Buzov Ivan, doc.dr.sc.
osobna stranica
Capak Darko, prof.dr.sc.
Catinelli Marjan, prof.dr.sc.
osobna stranica
Filaković Pavo, prof.dr.sc.
Franceschi Maja, prim.dr.sc.
Frančišković Tanja, prof.dr.sc.  
Gabrić Nikica , prof.dr.sc.
Glavaš-Obrovac Ljubica, prof.dr.sc.  
Gruber Franjo, prof.dr.sc.
Gulan Goran, prof.dr.sc.  
Hodoba Danilo, prof.dr.sc.
osobna stranica
Jelušić Marija, prof.dr.sc.  
Klinger Lasić Mery, prof.dr.sc.
osobna stranica
Kobler Pavel, prof.dr.sc.
osobna stranica
Konjevoda Suzana, prof.dr.sc.
Krajina Zdenko, prof.dr.sc.
osobna stranica
Krpina Vjekoslav, prim.dr.sc.
osobna stranica
Krznarić Marko, dr.sc.
Lovasić Ivan, prof.dr.sc.
Lukač Josip, prof.dr.sc.
osobna stranica
Lulić Dukić Olga, prof.dr.sc.
osobna stranica
Madić Josip, akademik, prof.dr.sc.
Matulić Zlatko, doc.dr.sc.
osobna stranica
Meštrović Julije, prof.dr.sc.  
Mihaljević-Peleš Alma, prof.dr.sc.  
Mimica Ninoslav, prof.dr.sc.  
Mirić Dinko, prof.dr.sc.
osobna stranica
Pasini Josip, prof.dr.sc.
osobna stranica
Pavlović Mladen, prof.dr.sc.
Peraica Maja, prof.dr.sc.  
Percač Lima Sanja, doc.dr.sc.
Peroš Golubičić Tatjana, prof.dr.sc.
osobna stranica
Polić Stojan, prof.dr.sc.
Presečki Vladimir, prof.dr.sc.
Pulanić Dražen, doc.dr.sc.  
Punda Polić Volga, prof.dr.sc.
Radetić Miljenko, prim.dr.sc.
osobna stranica
Rak Dušan, prim.dr.sc.
osobna stranica
Raos Vjekoslava, dr.sc.
osobna stranica
Rustemović Nadan, prof.dr.sc.  
Sakoman Slavko, prof.dr.sc.
Smolej Narančić Nina, prof.dr.sc.
Solter Miljenko, prof.dr.sc.
osobna stranica
Stanec Zdenko, prof.dr.sc.
osobna stranica
Starešinić Mario, doc.dr.sc.  
Siričević Vlasta, dr.sc.
Skitarelić Neven, prof.dr.sc.  
Teskeredžić Emin, dr.sc.
Topić Elizabeta, prof.dr.sc.
Unušić Josip, prof.dr.sc.
osobna stranica
Vince Adriana, doc.dr.sc.
Vlak Tonko, prof.dr.sc.  
Vranić Stavljenić Ljubica, prim.dr.sc.
osobna stranica
Žalud Ivica, prof.dr.sc.
osobna stranica

 

Acta Medica Croatica
 
Pliva
 
Ljetopis AMZH 2017.
 
Socijalna psihijatrija
 
Croatian medical journal