AKADEMIJA MEDICINSKIH
ZNANOSTI HRVATSKE
 
Adr: Praška 2/III
  10000 Zagreb
  Hrvatska
 
Tel: +385 01 46 40 586
Tel: +385 01 48 28 662
Fax:
+385 01 48 28 038
 
Mail:
Web:
 
Radno vrijeme Ureda AMZH
utorak: 10.00 - 14.00
srijeda: 10.00 - 14.00
četvrtak: 10.00 - 14.00
 
 

ŽIVOTOPIS


        

Prof.dr.sc. Jasna Lipozenčić rođena je 13. veljače 1944. god. u Zagrebu, specijalist dermatovenerolog, uži specijalist pedijatrijske dermatologije i dermatološke onkologije, te alergologije i kliničke imunologije, primarijus, znanstvena savjetnica, redoviti član Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u mirovini, redoviti je član Akademije medicinskih znanosti Hrvatske (AMZH) od 1997 godine, drugi dopredsjednik od 2004.-2012. godine, prva predsjednica AMZH od 2012. godine, kao i član Senata AMZH. Član je Odbora za alergologiju, kliničku imunologiju i biološke preparate Razreda za medicinske znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Liječnica, diplomirala je, magistrirala i doktorirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Bila je predstojnica Klinike za dermatovenerologiju KBC Zagreb i pročelnica Katedre za dermatovenerologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu tijekom 11 godina.  
          
          Aktivno je radila na promidžbi hrvatske dermatologije, te alergologije i kliničke imunologije u dermatovenerologiji osobnim nastupima u svojstvu pozivnog predavača,  moderatora tema i aktivnog sudionika i organizirala je brojne međunarodne i tuzemne dermatovenerološke simpozije, kongrese i tečajeve. Izdala je kao urednik sa suradnicima 6 udžbenika iz dermatovenerologije i 4 monografije o klinici katedri, AMZH i o lijekovima; Temelji iz dermatovenerologije (1994),  Dermatovenerologija (1999, 2004) i Dermatovenerologija (2008); Dermatološka onkologija (2009), Alergijske i imunosne bolesti (2010), 16 priručnika za poslijediplomsku nastavu iz Biblioteke stalnog medicinskog usavršavanja liječnika Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te 124 nastavna teksta za dodiplomsku nastavu. Publicirala je 73 rada i 175 sažetaka objavljena u CC časopisima;  84 SCI i SCIE rada; EM/IM 300 radova i 156 sažetaka; 86 priopćenja u neindeksiranim časopisima i 260 ostalih publikacija. Autor je „Update on dermatologic drug therapy“, prve knjige AMZH na engleskom jeziku. Aktivno je sudjelovala kontinuirano od 1985. god. u istraživačkom radu u raznim znanstvenim projektima ministarstva znanosti.  Mentor je obranjenih 10 magisterija i 10 doktorata, 20 diplomskih radova studenata medicine.
           
            Uže područje znanstvenog  rada kojim se bavi od 1975. godine su alergologija i klinička imunologija u dermatovenerologiji, posebice atopijski dermatitis, psorijaza, spolno prenosive bolesti, seborejički dermatitis, te dermatološka onkologija. O tome svjedoči publicistički opus.
           
           Član je Hrvatskog liječničkog zbora (HLZ) od 1969. god., a član Senata HLZ od 2015. g., te 5 stručnih društava HLZ-a. Bila je predsjednica Hrvatskog društva za alergologiju i kliničku imunologiju i Hrvatskog dermatovenerološkog društva HLZ-a, član Direktorija Europske akademije za dermatologiju, Dermatološke sekcije Europske akademije za alergologiju i kliničku imunologiju (EAACI), American Academy of Dermatology, International Society of Dermatology (ISD), International Academy of Cosmetic Dermatology (IACD), International Academy of Allergology and Clinical Immunology (IAACI), International League of Dermatology (ILD); Medical Dermatology Society - International Affairs Committe, Women's Dermatologic Society i kao jedini član iz Hrvatske u svjetskoj udruzi alergologa Collegium Internationale Allergologicum. 12 godina je bila predstavnik Hrvatskog liječničkog zbora u Union European Medicine Societe (UEMS) – Section Dermatology. Počasni je član: Deutsche Gesellschaft für Allergologie und Immunologie (DGAI), Austrijskog dermatološkog društva, Northamerican Dermatological Society, Brestows Honorary Membership of Sigma Xi, the Scientific Research, University of Medicine and Dentistry of New Jersey, i član Hungarian STD Society. Dobitnica je 2007. godine svjetskog  priznanja između samo 20 odličnika: The International League of Dermatological Societies - Certificate of  Appreciation for outstanding contribution to the advancement of dermatology in Croatia and promotion of international education and cooperation amongst dermatologists te odličja „Maria M. Duran“ od International Dermatology Society.  Laureat je  AMZH za 2011. godinu, te dobitnica 6 odličja HLZ-a i drugih. Afirmirala se u zemlji inozemstvu i doprinjela je prepoznatljivosti hrvatske dermatovenerologije u svijetu.
 
           Bila je   predsjednica Povjerenstva za dermatovenerologiju Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi RH (MZSS) do 2010. god. i član Nacionalnog zdravstvenog vijeća MZSS RH. Boravila je na 10 studijskih putovanja u inozemstvu (Basel, 1979.god.; Pariz 1983., Stockholm, 1983.god.; Graz, 1986. i 1987.god.; Düsseldorf, 1993.god.; Wuppertal 1993.god., San Francisco 2001.god., München 2003. i San Diego 2011). Svojim znanstvenim i stručnim radom značajno je utjecala na razvoj dermatovenerologije u nas i u svijetu.

            Zaslužna je u radu Akademije za prvu objavu knjige AMZH na engleskom jeziku 2012.g. ; organizaciji prvog kongresa AMZH na engleskom jeziku „Update on dermatologic drug therapy“ ; prevela je Statut AMZH na engleski jezik 2014. godine.  Organizirala je usuglašavanje Statuta s novim Zakonom o udrugama. Po njezinim idejama i programu rada Predsjedništva, rezultati rada Akademije su značajni unatoč nepovoljne financijske situacije u Akademiji bez stalnih prihoda. Redovito se tiskao godišnjak Akademije Ljetopis: knjige XII, XIII i XIV kojih je bila urednica. Kao predsjednica Savjeta akademijinog glasila Acta Medica Croatica (AMC) dala je svoj publicistički i financijski doprinos izlaženju AMC. Tijekom predsjedničkog mandata zalaže se za aktivni znanstveni rad u Akademiji organizacijom predavanja na tribinama AMZH,  po dva znanstvena simpozija godišnje i znanstvenih sastanaka. Poticala je članove Predsjedništva na aktivnosti. Na inicijativu prof. Lipozenčić osnovane su 2014. godine  tri Podružnice AMZH: Rijeka, Split i Osijek koje do tada nisu postojale u Akademiji, a sada  omogućuju znanstvenu djelatnost na području cijele Hrvatske. Upravo osnivanje podružnica AMZH dalo je izvrsne rezultate za cjelokupan znanstveni rad AMZH.  Vodi Akademiju kao važan čimbenik u znanstvenom medicinskom radu u Hrvatskoj.

           Prof. dr. sc. Lipozenčić dala je značajan doprinos u pozicioniranju Akademije kao znanstvene udruge i organizacije i održavanju statusa znanstvene organizacije u dva postupka reakreditacije kada Akademija nije imala formalne uvjete.

            Kao predsjednica predsjedatelja Savjeta Akademija (Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, Akademija pravnih znanosti Hrvatske i Akademija šumarskih znanosti) u 2015. godini organizirala je tri tribine i znanstveni simpozij, te pripremni sastanak kod predsjednika Savjeta Predsjednice RH zbog poboljšanja statusa četiri akademije u Društvu. Inicijator je potpisanog Sporazuma o znanstvenoj suradnji sa Zakladom onkologija 2014. godine, a s Razredom za medicinske znanosti HAZU 2015. godine koji smatra posebno važnim za AMZH.  Pod pokroviteljstvom HAZU organizirane su tribine i simpozij  kao i naredni u 2016. godini.  

            Pridonijela je izvrsnoj suradnji Akademije s Hrvatskim liječničkim zborom i Hrvatskom liječničkom komorom.  

Acta Medica Croatica
 
Pliva
 
Ljetopis AMZH 2013.-2014.
 
Socijalna psihijatrija
 
Croatian medical journal