AKADEMIJA MEDICINSKIH
ZNANOSTI HRVATSKE
 
Adr: Praška 2/III
  10000 Zagreb
  Hrvatska
 
Tel: +385 01 46 40 586
Tel: +385 01 48 28 662
Fax:
+385 01 48 28 038
 
Mail:
Web:
 
Radno vrijeme Ureda AMZH
utorak: 10.00 - 14.00
srijeda: 10.00 - 14.00
četvrtak: 10.00 - 14.00
 
 

ŽIVOTOPIS


        

Predsjednica Akademije medicinskih znanosti Hrvatske


Prof.dr.sc. Jasna Lipozenčić rođena je 13. veljače 1944. god. u Zagrebu, redoviti je član Akademije medicinskih znanosti Hrvatske (AMZH) od 1997 godine, drugi dopredsjednik od 2004.-2012. godine, prva predsjednica AMZH od 2012. godine, kao i član Senata AMZH. Član je Odbora za alergologiju, kliničku imunologiju i biološke preparate, od 2016. godine Odbora za alergologiju i kliničku imunologiju Razreda za medicinske znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Liječnica, diplomirala je, magistrirala i doktorirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, specijalist dermatovenerolog, uži specijalist pedijatrijske dermatologije i dermatološke onkologije, te alergologije i kliničke imunologije, primarijus, znanstvena savjetnica, redoviti član Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u mirovini. Bila je predstojnica Klinike za dermatovenerologiju KBC Zagreb i pročelnica Katedre za dermatovenerologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu tijekom 11 godina.    

         
            Aktivno je radila na promidžbi hrvatske dermatologije, te alergologije i kliničke imunologije u dermatovenerologiji osobnim nastupima u svojstvu pozivnog predavača,  moderatora tema i aktivnog sudionika i organizirala je brojne međunarodne i tuzemne dermatovenerološke simpozije, kongrese i tečajeve. Izdala je kao urednik sa suradnicima 6 udžbenika iz dermatovenerologije i 4 monografije o klinici i katedri, AMZH i o lijekovima: Temelji iz dermatovenerologije (1994),  Dermatovenerologija (1999, 2004) i Dermatovenerologija (2008); Dermatološka onkologija (2009), Alergijske i imunosne bolesti (2010), 16 priručnika za poslijediplomsku nastavu iz Biblioteke stalnog medicinskog usavršavanja liječnika Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te 124 nastavna teksta za dodiplomsku nastavu. Publicirala je 93 rada i 187 sažetaka objavljena u CC časopisima;  87 SCI i SCIE rada; EM/IM 300 radova i 160 sažetaka; 87 priopćenja u ne indeksiranim časopisima i 265 ostalih publikacija. Autor je „Update on dermatologic drug therapy“, prve knjige AMZH na engleskom jeziku. Aktivno je sudjelovala kontinuirano od 1985. god. u istraživačkom radu u raznim znanstvenim projektima ministarstva znanosti.  Mentor je obranjenih 10 magisterija i 11 doktorata, 20 diplomskih radova studenata medicine.


            Uže područje znanstvenog  rada kojim se bavi od 1975. godine su alergologija i klinička imunologija u dermatovenerologiji, atopijski dermatitis, psorijaza, spolno prenosive bolesti, seborejički dermatitis, te dermatološka onkologija. O tome svjedoči publicistički opus.


            Član je Zbora liječnika Hrvatske (ZLH) odnosno HLZ-a od 1969. god., a član Senata HLZ od 2015. g., te 5 stručnih društava HLZ-a; bila je predsjednica Hrvatskog društva za alergologiju i kliničku imunologiju i Hrvatskog dermatovenerološkog društva HLZ-a. Bila je član je Europske akademije za dermatologiju, Dermatološke sekcije Europske akademije za alergologiju i kliničku imunologiju (EAACI); član je American Academy of Dermatology, International Society of Dermatology (ISD), International Academy of Cosmetic Dermatology (IACD); bila je  član International Academy of Allergology and Clinical Immunology (IAACI), International League of Dermatology (ILD); Medical Dermatology Society - International Affairs Committe, Women's Dermatologic Society. Bila je jedini član iz Hrvatske u svjetskoj udruzi alergologa Collegium Internationale Allergologicum. 12 godina je bila predstavnik Hrvatskog liječničkog zbora u Union European Medicine Societe (UEMS) – Section Dermatology. Počasni je član: Deutsche Gesellschaft für Allergologie und Immunologie (DGAI), Austrijskog dermatološkog društva, Northamerican Dermatological Society, Brestows Honorary Membership of Sigma Xi, the Scientific Research, University of Medicine and Dentistry of New Jersey, te Hungarian STD Society. Dobitnica je 2007. godine priznanja The International League of Dermatological Societies - Certificate of  Appreciation for outstanding contribution to the advancement of dermatology in Croatia and promotion of international education and cooperation amongst dermatologists. Dobitnica je odličja „Maria Duran“ od International Dermatology Society.  Laureat je  AMZH za 2011. godinu, te dobitnica 6 odličja HLZ-a i drugih priznanja.


            Bila je   predsjednica Povjerenstva za dermatovenerologiju Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi RH ( MZSS ) do 2010. god. i član Nacionalnog zdravstvenog vijeća MZSS RH.  Boravila je na 10 studijskih putovanja u inozemstvu (Basel, 1979.god.; Pariz 1983., Stockholm, 1983.god.; Graz, 1986. i 1987.god.; Düsseldorf, 1993.god.; Wuppertal 1993.god., San Francisco 2001.god., München 2003. i San Diego 2011).


            Zaslužna je u radu Akademije za prvu objavu knjige AMZH na engleskom jeziku 2012.g. ; organizaciji prvog kongresa AMZH na engleskom jeziku „Update on dermatologic drug therapy“ ; prevela je Statut AMZH na engleski jezik 2014. godine.  Organizirala je usuglašavanje Statuta s novim Zakonom o udrugama. Po njezinim idejama i programu rada Predsjedništva, rezultati rada Akademije su značajni unatoč nepovoljnoj financijskoj situaciji u Akademiji bez stalnih prihoda. Redovito se tiskao godišnjak Akademije Ljetopis: knjige XII, XIII, XIV, XV kojih je bila urednica. Kao predsjednica Savjeta akademijina glasila Acta Medica Croatica davala je publicistički i financijski doprinos redovitom izlaženju AMC,. Tijekom prvog kao i drugog predsjedničkog mandata zalagala se za aktivni znanstveni rad u Akademiji. Samostalno je organizirala predavanja na tribinama AMZH,  po dva simpozija godišnje, znanstvene sastanke i okrugle stolove. Poticala je članove Predsjedništva na aktivnosti. Na inicijativu prof. Lipozenčić osnovane su 2014. godine  tri Podružnice AMZH: Rijeka, Split i Osijek koje ranije nisu postojale u Akademiji. Time je željela omogućiti znanstvenu djelatnost svih članova na području cijele Hrvatske. Upravo osnivanje podružnice dalo je izvrsne rezultate u cjelokupnom znanstvenom radu AMZH. 


            Prof.dr.sc. Lipozenčić dala je značajan doprinos u pozicioniranju Akademije kao znanstvene udruge i organizacije i održavanju statusa znanstvene organizacije u dva postupke reakreditacije kada Akademije nije imala formalne uvjete.


            Kao predsjednik predsjedatelja Savjeta Akademija (Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, Akademija pravnih znanosti Hrvatske i Akademija šumarskih znanosti) tijekom 2015. i 2017. godine organizirala je tribine i simpozije, te sastanak kod predsjednika Savjeta Predsjednice RH zbog boljeg statusa četiri akademije u Društvu. Inicijator je potpisanog Sporazuma o znanstvenoj suradnji sa Zakladom onkologija 2014. godine i Razredom za medicinske znanosti HAZU 2015. godine s kojima je ponaosob u suradnji organizirala tri znanstvene tribine i simpozij. Pridonijela je daljnjoj izvrsnoj suradnji Akademije a Hrvatskim liječničkim zborom, Hrvatskom liječničkom komorom, Ministarstvom zdravstva RH i Ministarstvom znanosti i obrazovanja RH.  


            Vodi Akademiju od 2012. godine - kao važan čimbenik u znanstvenom medicinskom radu u Hrvatskoj.

Acta Medica Croatica
 
Pliva
 
Ljetopis AMZH 2017.
 
Socijalna psihijatrija
 
Croatian medical journal