AKADEMIJA MEDICINSKIH
ZNANOSTI HRVATSKE
 
Adr: Praška 2/III
  10000 Zagreb
  Hrvatska
 
Tel: +385 01 46 40 586
Tel: +385 01 48 28 662
Fax:
+385 01 48 28 038
 
Mail:
Web:
 
Radno vrijeme Ureda AMZH
utorak: 10.00 - 14.00
srijeda: 10.00 - 14.00
četvrtak: 10.00 - 14.00
 
 

POČASNI ČLANOVI AKADEMIJE - STRANI DRŽAVLJANI


 

Za člana Akademije Medicinskih znanosti može biti izabran znanstvenik iz područja medicinskih i srodnih biomedicinskih znanosti, istaknuti liječnik kao i drugi znanstvenik koji svojim djelovanjem doprinosi razvoju medicine u Republici Hrvatskoj,
a ispunjava uvjete iz članka 9. Statuta Akademije Medicinskih Znanosti Hrvatske.

Članovi Akademije mogu biti redoviti, suradni, dopisni, počasni, podupirući i članovi u miru.
Akademija može imati 300 redovitih, 50 suradnih i 30 dopisnih članova.

Ukupni broj članova Akademije s pravom glasa je 320, a sveukupan broj može biti do 414 članova. Redoviti i suradni članovi su hrvatski državljani sa stalnim boravištem u republici Hrvatskoj i čine izborno tijelo Akademije.

Dopisni članovi su znanstvenici hrvatski državljani ili strani državljani sa stalnim boravištem izvan Republike Hrvatske. Akademija ima i počasno članstvo, koje se dodjeljuje prema uvjetima utvrđenim u članku 11. Statuta Akademije.

Podupirući članovi su fizičke odnosno pravne osobe sa stalnim boravištem ili sjedištem u republici Hrvatskoj ili u inozemstvu. Članovi u miru su oni koji nisu u mogućnosti aktivno sudjelovati u radu Akademije.

 

 

STRUKTURA ČLANSTVA U AKADEMIJI MEDICINSKIH ZNANOSTI HRVATSKE

 

REDOVITI ČLANOVI / 245
SENAT / 36
SURADNI ČLANOVI / 48

DOPISNI ČLANOVI - STRANI DRŽAVLJANI / 17
POČASNI ČLANOVI - DOMAĆI / 5
POČASNI ČLANOVI - STRANI DRŽAVLJANI / 44
PODUPIRUĆI ČLANOVI - 2
UKUPNO / 397

09.03.2017.


 

REDOVITI ČLANOVI

SURADNI ČLANOVI

POČASNI ČLANOVI DOMAĆI

POČASNI ČLANOVI STRANI

DOPISNI ČLANOVI STRANI

 POČASNI ČLANOVI - STRANI, AKADEMIJE MEDICINSKIH ZNANOSTI HRVATSKE

Baker T. Paul,  SAD
osobna stranica
Becker David, SAD
Barraquer Joaqin, Španjolska
osobna stranica
Calne Roy, Velika Britanija
osobna stranica
Campbell Stuart, Velika Britanija
osobna stranica
Cosmi V. Ermelando, Italija 
osobna stranica
Deutreix Jean, Francuska
osobna stranica
Fettich Janez, Slovenija
osobna stranica
Frick Hans, Njemačka
osobna stranica
Grinschgl Gerald, Austrija
osobna stranica
Helms Jan, Njemačka
osobna stranica
Holasek Anton, Austrija
osobna stranica
Kusicka Mc Victor, SAD
osobna stranica
Krasnov Mihajlo, Rusija
osobna stranica
Maeda Kazuo, Japan
osobna stranica
Marguth Frank, Njemačka
osobna stranica
Mećir Jan, Češka
osobna stranica
Murrell F. Dédée , Australia
Murken Jan, Njemačka
osobna stranica
Novick M. Wiliam, SAD
osobna stranica
Olivari Neven,Njemačka
osobna stranica
Philips Ian, Velika Britanija
osobna stranica
Planiol Therese, Francuska
osobna stranica
Platzer Werner, Austrija
osobna stranica
Plester Dietrich, Njemačka
osobna stranica
Pokrovsky Valentin, Rusija
osobna stranica
Reigler Franz Martin, Austrija
osobna stranica
Ring Johannes, prof.dr.sc.dr.phil.  
Ryska Miroslav, Češka
osobna stranica
Sartorius Norman, Švicarska
osobna stranica
Savelieva Galina, Rusija
osobna stranica
Scheid Werner, Njemačka
osobna stranica
Scuderi Giuseppe, Italija
osobna stranica
Seenger Eugen, SAD
osobna stranica
Sinanović Osman, BiH
Schadewaldt Hans, Njemačka
osobna stranica
Shorter Gerard, SAD
osobna stranica
Thaler Heribert, Austrija
osobna stranica
Vencovsky Eugen,Češka
osobna stranica
Wei Chen Zhong, Kina
osobna stranica
Weill Francois, Francuska
osobna stranica
Wulff Henrick,  Danska
osobna stranica
Tilz  P. Gernot, Austrija
osobna stranica
Turina Marko, Švicarska
osobna stranica
Michel Fardeau, Francuska
osobna stranica


Acta Medica Croatica
 
Pliva
 
Ljetopis AMZH 2017.
 
Socijalna psihijatrija
 
Croatian medical journal