AKADEMIJA MEDICINSKIH ZNANOSTI
Praška 2/III / 10 000 Zagreb Hrvatska

Tel:+ 385 01 / 46 40 586

+ 385 01 / 48 28 662
Fax:+ 385 01 / 48 28 038

mail:
web:

 
AKADEMIJA MEDICINSKIH ZNANOSTI HRVATSKE
MEDICINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
ŠKOLA NARODNOG ZDRAVLJA „ANDRIJA ŠTAMPAR“

Čast nam je pozvati Vas na 6. međunarodni simpozij
KARDIOVASKULARNO ZDRAVLJE
Preventivna aktivnost - karike koje nedostaju
Ove godine Akademija medicinskih znanosti Hrvatske i Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu organiziraju 6.simpozij  o kardiovaskularnom zdravlju. U prvih pet simpozija obradili smo problematiku kardiovaskularnog zdravlja s više aspekata:  prostorna distribucija populacijskih kardiovaskularnih rizika u Hrvatskoj, strategija i intervencija na razini lokalnih zajednica, javnozdravstveni aspekti sekundarne prevencije i rehabilitacije, prehrana i sol te tjelesna aktivnost. Ovim simpozijem završavamo ciklus o kardiovaskularnom zdravlju. Završni simpozij, koji se održava 3. prosinca 2010. s početkom u 9.00 sati na Školi narodnog zdravlja " Andrija Štampar", posvećen je lancu preventivnih aktivnosti. U prvom dijelu govorit će se o nasljeđu i okolini, a u drugom dijelu o izazovima preventive u sustavu zaštite kardiovaskularnog zdravlja.
 
Zagreb, 03. prosinca 2010. g. u 9.00 sati u

Školi narodnog zdravlja "Andrija Štampar", Rockefellerova 4 (Dvorana A)
 
Program simpozija

 

NASLJEĐE I OKOLINA (NATURE - NURTURE OF CVD)

• Genomika kardiovaskularnih bolesti
(Karen Edwards)

• Socionomika kardiovaskularnih bolesti
(Željko Jakšić)

IZAZOVI SUSTAVA PREVENTIVNE ZAŠTITE

Zaštita predškolske djece
(Vesna Herceg Čavrak)

Zaštita školske djece
(Vesna Jureša)

Odrasla populacija u skrbi obiteljskog liječnika
(Biserka Bergman Marković)

Skliski putovi preventivnih programa u zaštiti zdravlja radnika
 (Jadranka Mustajbegović, Vlasta Dečković Vukres, Milan Milošević)

Zaštita starijih osoba
(Spomenka Tomek Roksandić)

Osobitosti primjene lijekova u gerijatrijskoj praksi
(Zijad Duraković)

Mogućnosti i prepreke preventivne skrbi patronažne djelatnosti
(Jadranka Pavić)

Zbrinjavanje bolesnika s kardiovaskularnim incidentom
 (Mijo Bergovec)

Zbrinjavanje bolesnika s cerebrovaskularnim incidentom
(Vida Demarin)

Zbrinjavanje hitnih kardiovaskularnih bolesnika
(Maja Grba Bujević)

Javnozdravstveni aspekt prevencije kardiovaskularnih bolesti
(Vlasta Hrabar-Žerjavić)

Kardijalna rehabilitacija danas
(Viktor Peršić)

Socijalna uključenost / isključenost
(Selma Šogorić)

Javnozdravstveni nadzor nad kardiovaskularnim bolestima
(Josipa Kern, Marijan Erceg, Silvije Vuletić)

Društveno-politički proces u zajednici
(Aleksandar Džakula)

 
AMZH - ZAKLJUČCI VI. ZNANSTVENOG SKUPA
KARDIOVASKULARNO ZDRAVLJE
Preventivna aktivnost - karike koje nedostaju
 
  1. Karike koje nedostaju u našem sustavu zdravstvene zaštite su:

  • • umješna suradnja u zajednici s domaćinstvom/obitelji/susjedstvom kao izvorom podataka i žarištem djelovanja,
  • • prisutnost zdravlja u 'svim politikama',
  • • ažuran i operabilan nadzorni sustav nad kardiovaskularnim bolestima.

  2. Stručni okvir mora počivati na jedinstvu primordijalne i primarne prevencije te u intersektorskom umrežavanju.

  3. Strategija mora definirati djelovanje prema: pojedincu koji je pod povećanim rizikom, prema skupinama unutar kojih postoji izraženije rizično ponašanje, prema regijama u kojima su problemi izraženiji, te prema teško dostupnim ili depriviranim grupama.

  4. Operativni program mora stvoriti jedinstvenu alijansu preventive kardiovaskularnih bolesti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

  5. Zadnjih 50 godina Hrvatska preventiva kardiovaskularnih  i  kronično degenerativnih bolesti bogata je i na visokoj profesionalnoj razini, ali je nedavnim  tranzicijskim procesima razjedinjena i izgubila je združeni karakter.

  6. S obzirom da zdravstvena zaštita populacije obuhvaća sve  dobi, oba spola i sve društvene slojeve civilnog društva, pristup prevenciji kardiovaskularnih bolesti ovisi o različitom nivou biološke, intelektualne i socijalne zrelosti pojedinca, te zahtjeva razvoj niz specifičnih tehnologija i smjernica.

  7. Znanstvena orijentacija istraživanja kardiovaskularnog zdravlja moraj biti holistička, gdje genomika i socionomika, iako različite,  streme istom cilju: unaprijediti zdravlje, osigurati jaku suradnju raznih struka i steći povjerenje ljudi.

  • SVE VAŠE SUGESTIJE DOBRO SU DOŠLE NA e-mail: inge.heim@srcana.hr

 
Organizacijski odbor

Predsjednik
Prof. dr. sc. Silvije Vuletić

Tajnica
Prim. dr. sc. Inge Heim

Članovi
Akademik Željko Reiner
Prof.dr.sc. Jadranka Božikov
Prof.dr.sc. Luka Kovačić
Prof.dr.sc. Karen Edwards
Prof.dr.sc. Želimir Jakšić
Prim.mr.sc. Vesna Herceg Čavrak
Prof.dr.sc. Vesna Jureša
Prof.dr.sc. Biserka Bergman Marković
Prof.dr.sc. Jadranka Mustajbegović
Prim.dr.sc. Spomenka Tomek Roksandić
Prof.dr.sc. Zijad Duraković
Prof. Jadranka Pavić
Prof.dr.sc. Mijo Bergovec
Prof.dr.sc. Vida Demarin
Prim.mr.sc. Maja Grba-Bujević
Prim.mr.sc. Željko Baklajić
Doc.dr.sc.Viktor.Peršić
Doc.dr.sc. Selma Šogorić
Prof.dr.sc. Josipa Kern
Dr.sc. Aleksandar Džakula

Službeni jezik simpozija: hrvatski i engleski

 

Acta Medica Croatica