AKADEMIJA MEDICINSKIH ZNANOSTI
Praška 2/III / 10 000 Zagreb Hrvatska

Tel:+ 385 01 / 46 40 586

+ 385 01 / 48 28 662
Fax:+ 385 01 / 48 28 038

mail:
web:

 
AKADEMIJA MEDICINSKIH ZNANOSTI HRVATSKE
SVJETSKA ZDRAVSTVENA ORGANIZACIJA
MEDICINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
ŠKOLA NARODNOG ZDRAVLJA „ANDRIJA ŠTAMPAR“

Čast nam je pozvati Vas na 4. međunarodni simpozij
KARDIOVASKULARNO ZDRAVLJE
PREHRANA I SOL
Zagreb, 21. studenoga 2008. g. u 9.00 sati u

Školi narodnog zdravlja "Andrija Štampar", Rockefellerova 4 (Dvorana A)
 
Program simpozija

 

KARDIOVASKULARNO ZDRAVLJE - PREHRANA I SOL

Uvodna riječ
(Ž. Reiner, A. Kaić-Rak, N. Čikeš, D. Miličić)

Razlozi za smanjenje soli u prehrani i potencijalni učinak na zdravlje populacije – preporuke SZO
(A. Kaić-Rak, J. Pucarin Cvetković, I. Heim)

Smanjenje unosa soli: od dokaza do implementacije
(G. MacGregor)

Nacionalni program smanjenja unosa soli u Hrvatskoj
(Ž. Reiner)

Regionalne karakteristike prehrane u Hrvatskoj
(J. Pucarin Cvetković, O. Polašek, J. Kern, S. Vuletić)

Znanje i praksa korištenja soli u ishrani
(F. Jusupovic, A. Smajkić, A. Rudić)

Industrijski prehrambeni proizvodi - udar soli na konzumente
(J. Doko)

Smanjenje unosa soli – od informacije do ponašanja
(D. Kruhek-Leontić)

Koronarni bolesnik kontinentalne i mediteranske Hrvatske
(M. Bergovec, H. Vražić)

Cerebrovaskularne bolesti – prehrana i sol
(V. Demarin)

Maligne bolesti - prehrana i sol
(M. Strnad)

Sol i hipertenzija
(B. Jelaković)

Utjecaj prehrane i soli na razvoj hipertenzije u djece i adolescenata
(J. Đelmiš)

Prehrana i skrivena sol u prehrani školske djece - čimbenici rizika za srčanožilne bolesti
(V. Jureša)

Prehrana kao rizik za KV bolesnika u obiteljskoj medicini
(B. Bergman-Marković)

Prehrana i mršavljenje značajni čimbenici kardiovaskularnog zdravlja
(I. Kulier)

Prehrana u bolnici
(E. Pavić)

Uloga sestre u programu smanjenja unosa soli
(M. Mihalić)

Kardiovaskularno zdravlje, prehrana i sol u starijih osoba
(S. Tomek-Roksandić)

AMZH - ZAKLJUČCI IV. ZNANSTVENOG SKUPA
KARDIOVASKULARNO ZDRAVLJE - PREHRANA I SOL
 

1. Prehrana stanovništva Hrvatske pod udarom je prekomjernog unosa kuhinjske soli. Fiziološka dnevna potreba soli iznosi manje od jednog grama, a preporučena doza od strane Svjetske zdravstvene organizacije je 5 grama. Razvijene zemlje konzumiraju između 10 i 20 grama dnevno. Dnevni unos kuhinjske soli u nas procjenjuje je se na 12-18 grama.

2. Povećan unos kuhinjske soli stanovništva jedan je od glavnih čimbenika povišenja arterijskoga tlaka što je glavni nezavisni čimbenik povišenja pobola i smrtnosti od moždanog udara i srčanog infarkta u cijelom razvijenom svijetu i u Hrvatskoj. U europskim razmjerima Hrvatska je vrlo rizična zemlja s obzirom na razvoj kardiovaskularnih bolesti čemu nesumnjivo pridonosi i ovako neprimjereno visok unos kuhinjske soli. No, prekomjeran unos kuhinjske soli povezan je i s osteoporozom, nefrolitijazom, nekim karcinomima, a otežava i terapiju nekih drugih bolesti kao npr. bronhalne astme. Uz to otežava kontrolu hipertenzije te zasigurno znatno povećava troškove liječenja hipertenzije.

3. Svjetska epidemiološka iskustva ukazuju na činjenicu da redukcija unosa kuhinjske soli na 6 grama dnevno dovodi do 24 postotnog smanjenja smrtnosti od moždanog udara i do 18 postotnog smanjenja smrti od koronarne bolesti. Stoga treba podržati Nacionalni program smanjenja unosa soli u populaciji Hrvatske koji je pokrenut u okrilju Akademije medicinskih znanosti Hrvatske zajedno s Hrvatskim društvom za hipertenziju i MED-EKON d.o.o, te s Hrvatskim društvom za aterosklerozu, Hrvatskim kardiološkim društvom, projektom Regionalizam kardiovaskularnih bihevioralnih rizika – model intervencije Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a priključila su se i druga stručna liječnička društva i udruge medicinskih sestara. Projekt određivanja natrija u mokraći koji je u tijeku, dio je Nacionalnog programa, te programa Svjetske zdravstvene organizacije te se očekuju prve realne procjene konzumacije kuhinjske soli našeg stanovništva. Nacionalni program za smanjenje prekomjernog unosa kuhinjske soli dodatnim projektom podupire i Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske.

4. Većina kuhinjske soli unosi se kroz gotovu i polugotovu hranu, te restoranskim obrocima. Stoga je neophodno potrebno smanjiti količinu kuhinjske soli upravo u tim jelima. Prehrambenu industriju i razne tvrtke koje se bave proizvodnjom namirnica treba poticati na proizvodnju namirnica sa smanjenim sadržajem kuhinjske soli. Cilj Nacionalnog programa je pratiti dobar put koji je zacrtan kroz druge svjetske slične programe (CASH, WASH), te ukazati i pokazati proizvođačima hrane kako je ovdje nužan partnerski odnos na dobrobit svih Cilj je postepeno smanjivati količinu NaCl u namirnicama od oko 4% godišnje kako bi se populacija postupno navikavala na promjenu okusa. Važan korak bit će deklariranje sadržaja kuhinjske soli na namirnicama te je u aktivnosti uključena i Hrvatska agencija za hranu. Predlaže se da, između ostaloga, pekarska industrija jednoobrazno smanji unos soli za 10% što uopće ne bi utjecalo na organoleptička svojstva kruha i peciva. U svim aktivnostima Nacionalnog programa bit će vrlo važna uloga medija (što je bilo gotovo presudno za CASH program), a tvrtka Spona d.o.o je spremna dobrovoljno pomoći u ovom vrlo važnom aspektu.

5. Neophodno je poticanje zdravstvenih radnika na aktivnosti primarne prevencije kardiovaskularnih bolesti kako bi se Nacionalni program smanjenja unosa kuhinjske soli prenio na lokalnu razinu zdravstvene zaštite stanovništva. Projekt angažiranja patronaže službe na smanjenju zdravstvenog rizičnog ponašanja u tijeku je od 2008. godine. Očekuje se značajan doprinos tih aktivnosti u borbi za kardiovaskularno zdravlje stanovništva Hrvatske.

6. Zaključeno je da svi radovi IV. simpozija o kardiovaskularnom zdravlju (prehrana i sol) budu objavljeni u časopisu Acta Medica Croatica. Također je odlučeno da peti simpozij o kardiovaskularnom zdravlju bude posvećen problemu fizičke aktivnosti odnosno neaktivnosti kao riziku za kardiovaskularno zdravlje.

Zaključci IV. simpozija Kardiovaskularno zdravlje – prehrana i sol ( PDF, 88 kb)

Organizacijski odbor

Predsjednik
Prof. dr. sc. Silvije Vuletić

Tajnik
Prim. dr. sc. Inge Heim

Članovi
Prim. mr. sc. Željko Baklaić
Prof. dr. sc. Biserka Bergman-Marković
Prof. dr. sc. Mijo Bergovec
Prof. dr. sc. Vida Demarin
Doc. dr. sc. Bojan Jelaković
Prof.  dr. sc. Vesna Jureša
Prof. dr. sc. Antoinette Kaić-Rak
Prof. dr. sc. Josipa Kern
Prof. dr. sc. Luka Kovačić
Prof. dr.sc. Davor Miličić
Akademik Željko Reiner
Prof. dr. sc. Marija Strnad

Acta Medica Croatica