AKADEMIJA MEDICINSKIH ZNANOSTI
Praška 2/III / 10 000 Zagreb Hrvatska

Tel:+ 385 01 / 46 40 586

+ 385 01 / 48 28 662
Fax:+ 385 01 / 48 28 038

mail:
web:

 

SADRŽAJ TRIBINE

Stomatološkog kolegija AMZH

"Multidisciplinarna  suradnja  u  dijagnostici,
terapiji  i  prevenciji  temporomandibularnih  poremećaja"

17.00  Prof. dr. sc. Vjekoslav Jerolimov: Uvodna riječ

 

17.15  Prof. dr. sc. Melita Valentić-Peruzović:
Kako prepoznati temporomandibularne  poremećaje

 

17.30  Prof. dr. sc. Goranka Prpić-Mehičić, prof. dr. sc. Silvana Jukić Krmek:

Diferencijalna dijagnostika boli  dentalnog podrijetla

 

17.45  Doc. Dr. sc. Iva Alajbeg:
Inicijalna terapija temporomandibularnih poremećaja.  Možemo li prevenirati TMP?

 

18.00  Prof. dr. sc. Livije Kalogjera:
Temporomandibularni poremećaji i otološki simptomi

                                         

18.15  Akademkinja Vida Demarin, dr. sc. Sandra Morović:
Glavobolje, neuralgije i  temporomandibularni poremećaji

18.30  Prof. dr. sc. Danijel Buljan:
Kronični orofacijalni bolni poremećaji:  psihološko- psihijatrijski čimbenici

18.45  Rasprava

 

voditeljica Kolegija stomatoloških znanosti AMZH-a
prof.dr.sc.Melita Valentić-Peruzović

 

Acta Medica Croatica