AKADEMIJA MEDICINSKIH ZNANOSTI
Praška 2/III / 10 000 Zagreb Hrvatska

Tel:+ 385 01 / 46 40 586

+ 385 01 / 48 28 662
Fax:+ 385 01 / 48 28 038

mail:
web:

 

SKUPOVI


Predstavljanje hrvatske inicijative za smanjenje unosa soli - CRASHZagreb, 6. veljače 2009.

Od 2. do 8. veljače 2009. u svijetu je obilježen Tjedan soli, s ciljem educiranja javnosti o potrebi smanjenja unosa soli u organizam, čime se značajno doprinosi prevenciji niza bolesti. Tjedan soli simbolično obilježava početak aktivnosti hrvatske inicijative za smanjenja unosa soli - CRASH (Croatian Action on Salt and Health), koja okuplja niz stručnih društava i građanskih organizacija, a dio je međunarodne inicijative WASH (World Action on Salt and Health). 

Predstavljanje hrvatske inicijative za smanjenje unosa soli - CRASH, održano je 6. veljače 2009. u 11.00 sati u prostorijama hrvatskog ureda Svjetske zdravstvene organizacije, Radnička cesta 41, Zagreb.

Nacionalnu inicijativu predstavila je prof.dr. Antoinette Kaić-Rak, direktorica hrvatskog ureda Svjetske zdravstvene organizacije te prof.dr. Bojan Jelaković, iz Zavoda za nefrologiju i arterijsku hipertenziju KBC-a Zagreb, dopredsjednik Hrvatskog društva za hipertenziju.

U CRASH inicijativu uključeno je Hrvatsko društvo za hipertenziju, Hrvatsko kardiološko društvo, Hrvatsko društvo za aterosklerozu, Hrvatsko društvo za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju HLZ-a, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Akademija medicinskih znanosti Hrvatske,  Međunarodna udruga studenata medicine Hrvatska te niz građanskih inicijativa.

Hrvatska je jedna od 28 zemalja koje su se aktivno uključile u WASH inicijativu, sa željom da se prekomjerni unos soli u organizam smanji na preporučenu količinu. Kako bi se postigao taj cilj, potrebno je provesti niz aktivnosti, a prva od njih je edukacija građana o štetnosti kuhinjske soli te njezinim prikrivenim izvorima u svakodnevnoj prehrani.

 

Acta Medica Croatica