AKADEMIJA MEDICINSKIH
ZNANOSTI HRVATSKE
 
Adr: Praška 2/III
  10000 Zagreb
  Hrvatska
 
Tel: +385 01 46 40 586
Tel: +385 01 48 28 662
Fax:
+385 01 48 28 038
 
Mail:
Web:
 
Radno vrijeme Ureda AMZH
utorak: 10.00 - 14.00
srijeda: 10.00 - 14.00
četvrtak: 10.00 - 14.00
 
 

DOPISNI ČLANOVI AKADEMIJE


 

Za člana Akademije može biti izabran znanstvenik iz područja medicinskih i srodnih biomedicinskih znanosti, koji radi na zaštiti narodnog zdravlja, a ispunjava uvjete iz članka 9. Statuta AMZH. Članovi Akademije mogu biti redoviti, suradni i dopisni. Akademija može imati 300 redovitih, 50 suradnih članova i 15 dopisnih. Ukupni broj članova Akademije je 332, a sveukupan broj može biti do 365 članova. Redoviti i suradni članovi su hrvatski državljani sa stalnim boravištem u Republici Hrvatskoj i čine izborno tijelo Akademije. Dopisni članovi su znanstvenici hrvatski državljani ili strani državljani sa stalnim boravištem izvan Republike Hrvatske. Akademija ima i počasno članstvo, koje se dodjeljuje prema uvjetima utvrđenim u članku 11. ovog Statuta.

 

STRUKTURA ČLANSTVA U AKADEMIJI MEDICINSKIH ZNANOSTI HRVATSKE

 

REDOVITI ČLANOVI / 245
SENAT / 36
SURADNI ČLANOVI / 48

DOPISNI ČLANOVI - STRANI DRŽAVLJANI / 17
POČASNI ČLANOVI - DOMAĆI / 5
POČASNI ČLANOVI - STRANI DRŽAVLJANI / 44
PODUPIRUĆI ČLANOVI - 2
UKUPNO / 397

09.03.2017.


 

REDOVITI ČLANOVI

SURADNI ČLANOVI

POČASNI ČLANOVI DOMAĆI

POČASNI ČLANOVI STRANI

DOPISNI ČLANOVI STRANI

 DOPISNI ČLANOVI STRANCI, AKADEMIJE MEDICINSKIH ZNANOSTI HRVATSKE

Benneta A. Linda, SAD
osobna stranica
Bevanda Milenko, prof.dr.sc. - BiH  
Carrera Jose Maria, Španjolska
osobna stranica
Challoner David Reynolds, SAD
osobna stranica
Chervanak Frank, SAD
osobna stranica
Dužanec Željko, Njemačka
osobna stranica
Fujiki Norio, Japan
osobna stranica
Kuhnel Wolfgang, SAD
osobna stranica
Kvesić Ante, prof.dr.sc. - BiH  
Füredi Milhofer Helga, Izrael
osobna stranica
Papp Zoltan, Mađarska
osobna stranica
Polenaković Momir, Makedonija
osobna stranica
Roberts F. Derek, Velika Britanija
osobna stranica
Sefić Mustafa, BiH
osobna stranica
Seitz  H.  J.
osobna stranica
Švab Igor, SLO
Thomas Ambroise Pierre, Francuska
osobna stranica
Tkalčić Suzana, SAD
Zmago Turk, SLO

Acta Medica Croatica
 
Pliva
 
Ljetopis AMZH 2017.
 
Socijalna psihijatrija
 
Croatian medical journal