Časopis Akademije medicinskih znanosti Hrvatske

Acta Medica Croatica Vol. 63  Supplement 4   Str. 1-144  Zagreb, studeni 2009.

 

Sadržaj

 

3          Uvodna riječ

N. Kučišec Tepeš

 

5          Potkoljenični vrijed – zdravstveni, ekonomski i socijalni problem

A. Soldo Belić

 

9          Etiologija i patogeneza potkoljeničnog vrijeda

J. Lipozenčić, S. Marinović Kulišić

 

13        Faze cijeljenja rane

C. Triller, D. Smrke

 

17        Dijagnostički postupci u bolesnika s potkoljeničnim vrijedom

K. Šebetić

 

21        Prevencija venskog i arterijskog vrijeda potkoljenice

J. Hančević

 

27        Vaskulitisi: podjela i terapija

A. Stipić-Marković, J. Kuštelega

 

33        Kompresijska terapija i kronična venska insuficijencija (na engl.)

            N. Kecelj Leskovec

           

37        Potporne obloge – vrsta i indikacije za primjenu

            T. Planinšek Ručigaj

           

39        Periferna arterijska bolest i kronična venska insuficijencija kao vodeći uzroci

            kroničnog vrijeda donjih ekstremiteta

            P. Pavić, M. Šarlija, M. Ajduk, T. Šalamon

 

47        Potkoljenični vrijed – uzroci, liječenje i rekonstrukcija

            S. Budi, R. Žic, F. Rudman, Z. Vlajčić, R. Milanović, K. Martić, Z. Stanec

           

55        Debridement

A. Gajić

 

59        Venska pletizmografija

J. Hančević

 

 

63        Infekcija i uzročnici infekcije potkoljeničnog vrijeda

N. Kučišec Tepeš

 

71        Kontrola boli

M. Persoli-Gudelj, M. Lončarić-Katušin

 

77        Limfedem – dijagnoza i liječenje

T. Planinšek Ručigaj

 

83        Uloga hiperbarične oksigenoterapije u potpornom liječenju kroničnog venskog vrijeda potkoljenice

M. Franolić

 

91        Uloga terapije negativnim tlakom u liječenju potkoljeničnog vrijeda

D. Huljev

 

97        Osnovni principi asepse i antisepse

B. Grgurić

 

99        Njega okolne kože vrijeda

I.Nola, V. Pus, J. Jakić Budišić

 

105      Potkoljenični vrijed: značenje prehrane bolesnika               

M. Banić, D. Kardum, L. Petričušić, M. Urek-Crnčević, S. Pleško,

M. Kujundžić

 

109      WITA – program za praćenje tijeka liječenja kronične rane

D. Antonić, D. Filko, D. Huljev

 

115      Kompletna dekongestivna fizioterapija limfedema

M. Biondić

 

121      Pravilna primjena potpornih podloga u kliničkoj praksi

S. Marinović Kulišić, J. Lipozenčić

 

125      Organizacija skrbi o bolesniku s potkoljeničnim vrijedom – potrebe, problemi i rješenja na razini primarne zdravstvene zaštite

T. Sinožić

 

131      Smjernice i prekoruke za liječenje bolesnika s potkoljeničnim vrijedom

M. Šitum, V. Čavka

 

137      Potkoljenični vrijed: sestrinska dokumentacija i praćenje bolesnika

Ž. Frketić

 

139      Rane koje teško cijele – holistički pristup    

D. Huljev