Časopis Akademije medicinskih znanosti Hrvatske
Acta Medica Croatica Vol. 63  Suplement 3   Str. 1-66  Zagreb, prosinac 2009. 
 
Sadržaj 

Uvodni članak

1          Ultrazvuk u diagnostici nealkoholne masne bolesti jetre
M. Gomerčić, M. Duvnjak, N. Baršić 

Izvorni znanstveni radovi

5          Značenje endoskopskog ultrazuvka u diagnostici koledokolitijaze
D. Hrabar, M. Gomerčić, M. Duvnjak, N. Ljubičić, T. Pavić, M. Nikolić 

11        Značenje ultrazuvka u otkrivanju metastaza u bolesnika s karcinomom pluća
M. Franceschi, S. Rončević, M. Šokčević, T. Halec, Z. Kusić 

15        Vaskularna dob pušača
M.J. Jurašić, S. Morović, r. šarac, V. Vuković, A. Lovrenčić-Huzjan, M. Seferović, M. Ivanković, V. Demarin 

            Pregledi

21        Terapijski postupci pod kontrolom ultrazvuka u području vrata
H. Tomić Brzac 

29        Karakterizacija  subepitelnih lezija gornjeg dijela gastrointestinalnog sustava endoskopskim ultrazvukom
M. Nikolić, M. Boban, N. Ljubičić, M. Duvnjak, D. Hrabar, T. Pavić 

39        Uloga endoskopskog ultrazvuka u evaluaciji karcinoma gušterače
T. Pavić, D. Hrabar, M. Duvnjak, N. Ljubičić, V. Tomašić, M. Nikolić 

43        Intervencijski zahvati u gastroenterologiji vođeni endoskopskim ultrazvukom: stanje i perspektive
M. Opačić 

            Klinička zapažanja

49        EUZ elastografija u gastroenterologiji
N. Rustemović, M. Opačić, S. Čuković-Čavka 

51        Transkranijska sonografija u procjeni bolesnika s esencijalnim tremorom
M. Budišić, Z. Trkanjec, A. Lovrenčić-Huzjan, V. Supanc, V. Vuković, V. Demarin 

55        Uporabljivost transkranijskog doplera u potvrdi moždane smrti
A. Lovrenčić-huzjan, V. Vuković, a. gopčević, M. Vučić, S. Schmidt, V. Demarin 

61        Dinamika nastanka postoperativne okluzije karotidne arterije
M. Strineka, A. Lovrenčić-Huzjan, V. Vuković, D. Ažman, B. Bene, I. Lovričić, V. Demarin 

65        Upute autorima