Časopis Akademije medicinskih znanosti Hrvatske

Acta Medica Croatica Vol. 63 Supplement 2   Str. 1-60  Zagreb, listopad 2009.

 

Sadržaj 
 

1          Uvod
M. Belicza 

 

3          Evaluacija morfološki utvrđenog apoptotičkog indeksa
M. Belicza 

 

13        Genetsko molekularni aspekti apoptoze - zajedničko obilježje živih organizama
N. Pećina-Šlaus 

 

21        Lizososmi i apoptoza
D. Vikić-Topić, O. Carević 

 

27        Psihoneuroendokrini činitelji i apoptoza
M. Boranić 

 

33        Apoptoza u toksikološkoj patologiji
Ž. Ferenčić 

 

37        Apoptoza u embrionalnom razvoju
D. Ježek, V. Kozina 

 

43        Apoptoza u novotvorinama
B. Šarčević 

 

49        Apoptoza u patološkim procesima prostate
B. Krušlin 

 

53        Apoptoza, UV-zračenje, prekanceroze i tumori kože
D. Tomas 

 

59        Upute autorima