Časopis Akademije medicinskih znanosti Hrvatske
Acta Medica Croatica Vol. 63  Supplement 1   Str. 1-88  Zagreb, rujan 2009. 
 
Sadržaj 

1          Lijekovi koji stimuliraju eritropoezu: 21 godina kliničkog iskustva
P. Kes 

Uvodnik

3          Lijekovi koji stimuliraju eritropoezu: prošlost, sadašnjost i budućnost
P. Kes 

            Pregledni radovi

7          Anemija kronične bubrežne bolesti: ciljne vrijednosti emoglobina za bolesnike liječene pripravcima koji stimuliraju eritropoezu
D. Klarić 

11        Liječenje anemije u bolesnika s kroničnom bubrežnom bolesti koji još nisu na dijalizi (stadiji 1-4)
V. Lovčić, J. Vujić, R. Ivanac Janković, N. Bašić Jukić, I. Barišić, P. Lovčić, M. Džapo 

17        Značajke liječenja anemije u bolesnika na peritonejskoj dijalizi
N. Janković, M. Janković 

23        Posttransplantacijske anemije: dijagnostički i terapijski izazovi
N. Bašić Jukić, P. Kes, Ž. Mustapić, M. Petti, M. Bender, T. Bodrožić-Džakić 

27        Posebnosti liječenja anemije u djece s kroničnim bolestima bubrega
Z. Puretić 

33        Bubrežne anemije: čimbenik rizika u nastanku kroničnog bubrežnog zatajenja
S. Rački, I. Maleta 

38        Srčano-bubrežni sindrom i anemija
M. Jakić 

46        Pleotropni učinci eritropoetina
P. Kes, N. Bašić-Jukić, V.Furić-Čunko 
 

54        Kako treba održavati ravnotežu željeza u dijaliziranih bolesnika koji su liječeni lijekovima koji stimuliraju eritropoezu
P. Kes, N. Bašić-Jukić, I. Jurić 

62        Dodatne mjere liječenja u bolesnika s bubrežnom anemijom
Ž. Belavić, V. Kupres 

69        Proaktivni pristup zbrinjavanju bolesnika s kroničnim bolestima bubrega: uloga liječnika opće medicine
B. Bergman Marković, D. Vrdoljak, K. Kranjčević 

            Osvrti

74        Prilog raspravi Hrvatske konsenzus konferencije o primjeni lijekova koji stimuliraju eritropoezu u bubrežnih bolesnika održanoj u Novom Vinodolskom 21. ožujka 2009.godine
D. Oršanić-Brčić 

75        Kada, zašto i kako treba liječiti anemiju u kroničnih bubrežnih bolesnika
D. Ljutić 

            Smjernice

78        HDNDT: Smjernice za liječenje anemije u bolesnika s kroničnim zatajenjem bubrega
Croatian Society of Nephrology, Dialysis and Transplantation, Croatian Medical Association