Časopis Akademije medicinskih znanosti Hrvatske

Acta Medica Croatica Vol. 63  Br.5   Str. 349-478  Zagreb, prosinac 2009.

 

Sadržaj

 

349      Virusni hepatitis. Hrvatska konsenzus konferencija – 2009.

R. Ostojić, A. Vince, I. Hrstić, S. Židovec Lepej, J. Begovac, N. Bradarić, B. Burek,

 V. Čolić-Cvrlje, M. Duvnjak. J. Horvat, A. Jaklin Kekez, P. Kes, V. Lesnikar, R. Mikulić,

 S. Milić, S. Miše, M. Morović, I. Pavić, S. Sakoman, J. Slaviček, D. Štimac, A. Včev, B. Vucelić

 

359      Serološka dijagnostika virusnih hepatitisa B i C

V. Burek

 

361      Molekularna dijagnostika infekcije virusom hepatitisa C i B

S. Židovec Lepej, D. Dušek, J. Budimir, A. Vince

 

371      Procjena oštećenja jetrenog parenhima u bolesnika s kroničnim virusnim hepatitisom

I. Hrstić, R. Ostojić, B. Vucelić

 

377      Praćenje liječenih i neliječenih bolesnika s virusnim hepatitisom

V. Čolić- Crvlje, S. Miše

 

385      Hepatits B: koga liječiti ?

N. Bradarić, I. Pavić, N. Kuzmičić, I. Bradarić

 

391      Terapija kroničnog hepatitisa B

M. Morović, B. Trošelj-Vukić, I. Klarin, I. Hrstić, R. Ostojić

 

397      Hepatitis B virus i kronična progresivna bolest bubrega

P. Kes, J. Slaviček

 

403      Hepatitis C: koga liječiti ?

D. Štimac, N. Bradarić, S. Milić

 

409      Liječenje kroničnog hepatitisa C u neliječenih (naivnih) bolesnika

A. Vince, M. Duvnjak

 

417      Mogućnosti reterapije bolesnika s kroničnim hepatitisom C

I. Hrstić, R. Ostojić, B. Vucelić

 

 

423      Liječenje kroničnog hepatitisa C u osoba zaraženih virusom humane imunodeficijencije

J. Begovac, V. Romih

 

431      Hepatitis C virus i kronična progresivna bolest bubrega

P. Kes, J. Slaviček

 

437      Prevencija i liječenje hepatitisa C ovisnika o drogama

S. Sakoman

 

443      Liječenje virusnog hepatitisa u institucionaliziranih pojedinaca

J. Horvat

 

447      Prevalencija hepatitisa B i C u zatvorskoj populaciji Hrvatske

V. Burek, J. Horvat, E. Sušić, R. Mikulić

 

451      Terapija infekcije hepatitisom C nakon transplantacije jetre

T. Filipec Kanižaj, V. Čolić-Cvrlje, A. Mrzljak, R. Ostojić

 

459      Terapija virusnog hepatitisa u djece

A. Jaklin Kekez

 

463      Terapija nuspojava antivirusne terapija

A. Včev

 

469      Predmetno i autorsko kazalo za volumen 63/2009

 

477      Upute autorima