Časopis Akademije medicinskih znanosti Hrvatske

Acta Medica Croatica Vol. 63  Br.4   Str. 269-348  Zagreb, listopad 2009.

 

Sadržaj

 

Izvorni radovi

269      Postencefalitički sindrom u bolesnika s krpeljnim meningoencefalitisom

Lj. Mišić Majerus, O. Đaković Rode, E. Ružić Sabljić

 

279      Terapijski odgovor u farmakoterapiji opijatskih ovisnika buprenorfinom

V. Barišić, Z. Barišić

 

Pregledi

285    Pregled rezistencije na karbapeneme u kliničkim izolatima vrste Acinetobacter

                        baumannii

I.Goić-Barišić, M. Tonkić

297      Trombofilija, preklampsija i ostale komplikacije trudnoće

N. Vučić, M. Frleta, D. Petrović, V. Ostojić

 

307      Uloga cinka u liječenju hiperaktivnog poremećaja u djece

K. Dodig-Ćurković, J. Dovhanj, M. Ćurković, J. Dodig-Radić, D. Degmečić

 

Klinička zapažanja

315     Kolorektalni karcinom u Krapinsko-zagorskoj županiji – iskustva Opće bolnice Zabok

Z. Glumpak, M. Zlojtro, Z. Mihaldinec, T. Pešek, C. Lež, A. Dominković,

I. Škrlec

 

321     Dječja slabovidnost i vrijednosti parametara krivulje vidno evociranih potencijala

D. Karlica, D. Galetović, K. Bućan, Lj. Znaor, S. Skelin

 

Prikaz bolesnika

325     Mioperikarditis izazvan virusom varicella-zoster u imunokompetentnog odraslog bolesnika

S. Biočić, Ž. Đurašević, B. Starčević, M. Udovičić

 

Stalno medicinsko usavršavanje

329      Što treba znati o venskim i arterijskim ulkusima?

S. Marinović Kulišić, J. Lipozenčić, S. Tunuković, V. Milavec-Puretić

 

Osvrt

335      Hospicijski pokret u Hrvatskoj – ukratko

A. Jušić

           

341      In memoriam prof.dr.sc. Andriji Longhinu

            A. Škarpa

343      Pisma urednici

345      Vijesti

347      Upute autorima