Časopis Akademije medicinskih znanosti Hrvatske

Acta Medica Croatica Vol. 63  Br.3   Str. 203-268  Zagreb, svibanj 2009

 

Sadržaj

 

203      Uvodna napomena

MBoranić

 

Izvorni radovi

205      Liječenje akutnih leukemija transplantacijom alogeničnih matičnih stanica

R. Serventi Seiwerth, M. Mrsić, D. Nemet, V. Bogdanić, M. Mikulić, D. Sertić,

L. Grković, D. Batinić, E. Čečuk, I. bojanić, D. Batinić, B. Labar

 

209      Dvadeset godina liječenja teške aplastične anemije u Zavodu za hematologiju Klinike za unutrašnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb

M. Mrsić, R. Serventi Seiwirth, B. Labar, B. Bogdanić, N. Duraković, M. Mikulić,

D. Sertić, I. Aurer, I. Radman, S. Zupančić Šalek

 

215      Transplantacija autolignih krvotvornih matičnih stanica u bolesnika s relapsom ili refraktronim Hodkinovim limfomom

H. Minigo, R. Vrhovac, M. Kalac, B. Jakšić

 

219      Transplantacija autolognih matičnih krvotvornih stanica

            D. Nemet

 

            Pregledi

227      Plastičnost krvotvornih matičnih stanica

B. Labar

 

231      Trendovi u manipulaciji krvotvornim matičnim stanicama ex vivo

D. Batinić

 

237      Prikupljanje krvotvornih matičnih stanica zdravih davatelja

I. Bojanić, B. Golubić Čepulić, S. Mazić

 

245      Banke krvi iz pupkovine

B. Golubić Čepulić, I. Bojanić, S. Mazić

 

251      Svjetski registar dobrovoljnih darivatelja koštane srži

E. Čečuk-Jeličić, V. Kerhin-Brkljačić, Z. Grubić, B. Labar