Časopis Akademije medicinskih znanosti Hrvatske

Acta Medica Croatica Vol. 63  Br.2   Str. 123-202  Zagreb, svibanj 2009.

 

Sadržaj

 

Izvorni radovi

123      Smrtnost stanovništva Splitsko–dalmatinske županije zbog ozljeda, otrovanja i

ostalih posljedica vanjskih uzroka u razdoblju 2001.–2005.

I.Bočina, A. Smoljanović, I. A. Nola

 

135      Procjena zdravstvenog lokusa kontrole bolesnika sa šećernom bolešću tip 2

G. Petriček, G. Vuletić Mavrinac, M. Vrcić–Keglević

 

145      Upućivanje iz ordinacije obiteljskog liječnika — procjena doprinosa

V. Cerovečki Nekić, D. Vrdoljak, B. Bergman Marković, J. Kern, M. Katić, Z. Ožvačić Adžić, G. Petriček, K. Kranjčević, J. Vučak, D. Lalić Ivezić

 

Klinička zapažanja

153      Epilepsija u Splitsko–dalmatinskoj regiji — prevalencija i terapijski pristupi

N. Pezelj, M. Titlić, I. Lušić

 

159      Endoskopska kapsula za tanko crijevo — početna iskustva u kliničkoj bolnici

M. Banić, Ž. Babić, M. Kujundžić, L. Petričušić, M. Urek–Crnčević, I. Grgurević, D. Kardum, T. Bokun

 

165      Automatski refraktometar u procjeni refrakcije u djece

D. Karlica, S. Matijević, D. Galetović, Lj. Znaor

 

169      Učestalost nearteritičke ishemičke optičke neuropatije u Splitsko–dalmatinskoj županiji

V. Roščić, L. Bojić, T. Marović

 

Epidemiološko zapažanje

173      Trend propisivanja statina u Gradu Zagrebu od 2001. do 2006. godine i njihova

uloga u sekundarnoj prevenciji kardiovaskularnih komplikacija

D. Štimac, J. Čulig, V. John

 

Prikaz bolesnika

179      Bolesnik koji je tijekom radikalne prostatektomije izgubio 16 litara krvi

A.Korušić, D. Milavec, V. Merc

 

Iz hrvatske medicinske prošlosti

183      Stožerni liječnici krajiških pukovnija i fizici u Bjelovaru u XVIII. i XIX. stoljeću

D. Habek

 

Osvrt

191      Značenje bolnica II. ešalona u sanitetskom zbrinjavanju u Domovinskom ratu na primjeru Ratne kirurške bolnice u Garešnici

T. Gverić, D. Huljev, B. Zdilar, T. Kolak, J. Barišić, S. Gverić Ahmetasović, D. Trajbar, N. Lojo, M. Sever

 

Zapažanje

195      Oštećenje sluha vatrogasaca kao posljedica profesionalne izloženosti buci

H. Lalić, M. Ferhatović, D. Jurjević, M. Čulinović

 

  1. Prikaz knjige