AKADEMIJA MEDICINSKIH
ZNANOSTI HRVATSKE
 
Adr: Praška 2/III
  10000 Zagreb
  Hrvatska
 
Tel: +385 01 46 40 586
Tel: +385 01 48 28 662
Fax:
+385 01 48 28 038
 
Mail:
Web:
 
Radno vrijeme Ureda AMZH
utorak: 10.00 - 14.00
srijeda: 10.00 - 14.00
četvrtak: 10.00 - 14.00
 
 

POVIJEST I ORGANIZACIJA


 

Akademija medicinskih znanosti Hrvatske je društvo izabranih znanstvenika, koje se bavi promicanjem medicinskih znanosti radi unapređenja narodnog zdravlja. Ona je samostalna pravna osoba, neovisna o državnim ustanovama i ne bavi se stjecanjem dobitka. Djeluje na području Republike Hrvatske, a sjedište joj je u Zagrebu.

Osnovana je 1961. g. u krilu Hrvatskog liječničkog zbora kao Komisija za naučno-istraživački rad Glavnog odbora Hrvatskog liječničkog zbora. 1971. g. Komisija je preimenovana u Medicinsku Akademiju Zbora. 1983. g. Medicinska akademija se odvaja od Hrvatskog liječničkog zbora i postaje samostalna udruga - Akademija Medicinskih Znanosti Hrvatske. Vrhovno upravno tijelo Akademije je Skupština svih članova, koja svake četvrte godine bira predsjednika Akademije, nove članove, članove Senata, članove Glavnog odbora, Nadzorni odbor i Časni sud.

Na Skupštini se unapređuju dosadašnji članovi.
Akademija može imati 300  redovitih, 50  suradnih članova i 15 dopisnih. Ukupni broj članova Akademije je 329, a sveukupan broj može biti do 365 članova. Akademija djeluje kroz Senat i Kolegije. Senat je najviše savjetodavno i suradno tijelo Glavnog odbora. Kolegiji su radna tijela Akademije za glavna znanstvena područja medicine, a ima ih 8:

Kolegij internističkih znanosti
Kolegij kirurških znanosti
Kolegij temeljnih medicinskih znanosti
Kolegij psihijatrijske znanosti
Kolegij javnog zdravstva
Kolegij stomatoloških znanosti
Kolegij veterinarske medicine
Kolegij farmaceutskih znanosti

U Kolegijima postoje i odbori za ciljanu specijalnu problematiku. Članom Akademije mogu postati liječnici i drugi djelatnici na području medicine i zdravstvene zaštite koji su značajno unaprijedili medicinsku struku i znanost. Članovi Akademije mogu biti redoviti, suradni, dopisni i počasni. Oni se biraju na Izbornoj skupštini Akademije na temelju natječaja u izbornom postupku prema znanstvenim kriterijima. Prijedlog kandidata za člana Akademije podnose medicinske i srodne znanstvene ustanove, zdravstveni fakulteti, medicinska društva učlanjena u Hrvatski liječnički zbor, Senat i Kolegiji Akademije, te znanstveni medicinski djelatnik uz pismenu potporu od pet redovitih članova Akademije. Temeljni uvjet za izbor člana u članstvo Akademije jesu doktorat znanosti i dokazi o znanstvenoj aktivnosti, a stupnjevanje članstva ovisi o opsegu djelatnosti kandidata i njezinu odrazu na medicinske znanosti u Hrvatskoj i inozemstvu. Dok se kategorije suradnog i redovnog članstva odnose na državljane Republike Hrvatske, dopisni i počasni članovi mogu biti i strani državljani koji su svojim radom doprinijeli unapređenju medicine i zdravstvene zaštite u Hrvatskoj.

Naročito zaslužnim članovima za dugogodišnji rad i izvanredna znanstvena dostignuća Akademija dodjeljuje počasni naslov laureata na posebnoj svečanosti - Dies Academicus. Akademija dodjeljuje 2 godišnje nagrade za najvrednije znanstvene radove, a jedna od tih nagrada se dodjeljuje mladom znanstveniku do 35. godine života. U ostvarivanju svojih zadataka Akademija priređuje znanstvene kongrese, simpozije, sastanke i kraće postdiplomske tečajeve bilo samostalno, bilo u suradnji s drugim srodnim organizacijama u zemlji i inozemstvu. Zajedno sa svojim članovima izdala je do sada preko 150 knjiga s područja medicine. Akademija izdaje:

"Ljetopis" - godišnji izvještaj o svom radu
"Acta Medica Croatica" - časopis na hrvatskom jeziku
"Socijalna psihijatrija" - časopis
"Croatian Medical Journal" - novi časopis, indeksiran u CC (Current Contents)
"Rezistencija bakterija na antibiotike u RH - godišnje izvješće" - službeno izdanje


STATUT AKADEMIJE MEDICINSKIH ZNANOSTI


POSLOVNIK O RADU GLAVNOG ODBORA ADEMIJE MEDICINSKIH ZNANOSTI


BUCHAREST DECLARATION ON THE "ONE HEALTH" CONCEPT


FEDERATION OF EUROPEAN ACADEMIES OF MEDICINE


"E-zdravlje: zaštita pojedinca s obzirom na obradu osobnih podataka -
Učinak i utjecaj EU Uredbe 2016/679"

 

 

 

 


Simpozij povodom obilježavanja Europskog dana svjesnosti i o antibioticima i
Svjetskog tjedna svjesnosti o antibioticima

Zagreb, 17. studenoga 2017. Škola narodnog zravlja "Andrija Štampar" - Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - Dvorana A (prizemlje), Rockefellerova 4, Zagreb

 

 

Acta Medica Croatica
 
Pliva
 
Ljetopis AMZH 2017.
 
Socijalna psihijatrija
 
Croatian medical journal